Fysiotherapie

De fysiotherapeut is specialist op het gebied van houding- en beweging. In Nederland bezoeken jaarlijks circa drie miljoen mensen een fysiotherapeut.

Iedere fysiotherapeut is allereerst “algemeen fysiotherapeut” en is hiermee in staat alle voorkomende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat te behandelen. Veel fysiotherapeuten specialiseren zich aansluitend. De fysiotherapeuten van Corpus Activum hebben zich allen gespecialiseerd, op uiteenlopende gebieden.

De fysiotherapeuten van Corpus Activum staan allen ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR), hiermee voldoen zij aan de kwaliteits eisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg. Daarnaast is Fysiotherapie Corpus Activum sinds 1-1-2013 “Keurmerk Fysiotherapie“.

Het merendeel van onze fysiotherapeuten heeft zich gespecialiseerd op het gebied van sportfysiotherapie en revalidatie. Daarnaast hebben wij ook manuele therapie en orofaciale therapie (bij kaak- en hoofdpijnklachten) in huis.

Wij werken nauw samen de huisartsen van Zoetermeer, o.a. door structureel overleg. Zie voor meer informatie hierover de website Zoetermeer Gezond. Daarnaast werken wij al geruime tijd samen met orthopeden in de regio (o.a. ’t Lange Land Ziekenhuis, Annatommie enOrthopedium), onder meer op het gebied van voorste kruisbandrevalidatie.

Wij zijn deelnemer aan ClaudicatioNet, het landelijk netwerk op het gebied van vaatlijden en wij nemen deel aan overleg en netwerken op het gebied van longaandoeningen (o.a. COPD) en oncologie.

Kortom, wij zijn er van overtuigd u een breed scala aan mogelijkheden te kunnen bieden. U bent van harte welkom voor een nadere kennismaking of advies.

Laatste berichten

Contact gegevens:

Baron de Coubertinlaan 31 B
2719 EN Zoetermeer
T: 079-3616246
F: 079-3620044

info@corpusactivum.nl
Fysiotherapie Corpus Activum Corpus Activum Facebook email Linked-in