Psychomotorische therapie

Inleiding

Sinds enige tijd werkt Corpus Activum samen met verschillende disciplines waaronder; psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie kan als een op zichzelf staande behandeling gegeven worden, maar ook in samenwerking met andere vormen van therapie. Als het wenselijk is wordt er samengewerkt met andere disciplines; psycholoog, diëtiste en/ of fysiotherapeut.
Hieronder vindt u uitgebreide informatie over psychomotorische therapie.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen (kinderen/jongeren/volwassenen) met psychische, psychosociale en/of psychosomatische klachten. Binnen de psychomotorische therapie wordt het accent gelegd op het aansluiten bij uw klacht middels passende bewegings en/of lichaamsgerichte oefeningen. U kunt door middel van deze therapie nieuwe ervaringen opdoen in gedrag, denken en emotie.

Voorbeelden van klachten waar u zich mee kunt melden zijn:
• stress- en spanningsklachten (o.a. burn-out)
• angstklachten (o.a. sociale angst, fobieën, faalangst, paniekklachten en obsessief compulsieve klachten)
• somberheid of depressiviteit (negatieve gedachten)
• ademklachten, bijv. hyperventilatie
• negatief zelfbeeld
• onzekerheid
• moeite hebben met grenzen naar jezelf en anderen aan te geven
• omgang met boosheid en andere gevoelens
• geen controle kunnen loslaten
• concentratieproblemen
• lichamelijk klachten die niet (geheel) medisch te verklaren zijn (o.a. spanningshoofdpijn)
• klachten ten gevolge van negatieve ervaringen als verlies en trauma; piekeren
• huilbuien
• hyperactiviteit
• impulsiviteit
• agressieproblemen
• eenzaamheid

Behandeling
De behandeling wordt afgestemd op de hulpvrager. Bij kinderen/ jongeren wordt er nauw samengewerkt met de ouders/verzorgers. De behandeling start met een intakegesprek. Daarna volgt bij overeenstemming de behandeling. Bij voorkeur wordt de behandeling met een wekelijkse frequentie op een vaste tijd en plaats vorm gegeven. Na vijf sessies volgt een evaluatiemoment. Indien er minder dan vijf sessies nodig zijn dan volgt het evaluatiemoment eerder. In overleg wordt er een behandelvervolg afgesproken of de behandeling wordt afgerond.

Tarieven
Wilt u meer informatie over de tarieven/vergoedingen kijk dan even op de site: www.ik-beweeg.nl

Beschikbaarheid : Woensdag

Vergoedingen
De kosten van de therapie worden door verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekeringspakketten. Neem hierover contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Vermeld daarbij dat de therapeut is aangesloten bij de FVB en NVPMT (6369) en ingeschreven staat in het register vaktherapeutische beroepen (registratienummer 1010006369). Informatie over vergoedingen vind je op de volgende website: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen.
AGB code hulpverlener: 90102483
AGB code praktijk: 04040273
Kamer van Koophandel: 66898749

Aanmelden
Als je in aanmerking wilt komen voor psychomotorische therapie, kun je bij de psycholoog, psychotherapeut of psychiater bij wie je in behandeling bent, een verwijzing aanvragen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je via je huisarts of rechtstreeks met mij contact opnemen. Dit kan telefonisch of via de mail.

Contact
Mail: info@ik-beweeg.nl
website: www.ik-beweeg.nl

Laatste berichten

Contact gegevens:

Baron de Coubertinlaan 31 B
2719 EN Zoetermeer
T: 079-3616246
F: 079-3620044

info@corpusactivum.nl
Fysiotherapie Corpus Activum Corpus Activum Facebook email Linked-in

afspraak maken

kennis maken