Orofaciale fysiotherapie (behandeling van kaakklachten, gezicht- en hoofdpijn)

Orofaciale fysiotherapie

(behandeling van kaakklachten, gezicht- en hoofdpijn)

Hedwig van der Meer, onze orofaciaal fysiotherapeut, is specialist op het gebied van klachten aan kaak, aangezicht en hoofd. Deze vorm van fysiotherapie wordt vaak ‘kaakfysiotherapie’ genoemd.

Bij de orofaciaal fysiotherapeut kunt u terecht bij:

  • Kaakklachten
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  • Pijn in het aangezicht, kaak of hoofd
  • Aangezichtsverlamming
  • Hoofdpijnklachten (bijv. in combinatie met manuele therapie)
  • Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-halsgebied
  • Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren

U kunt voor orofaciale fysiotherapie worden verwezen door huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatoloog, KNO-arts of een andere medisch specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. Behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Binnen Corpus Activum is Hedwig van der Meer de fysiotherapeut die gespecialiseerd is op dit gebied. Zij is naast orofaciaal fysiotherapeut tevens docente op de Hogeschool van Amsterdam en wetenschapper. Zij heeft op dit gebied al veel onderzoek gedaan en is spreker op diverse congressen over dit onderwerp. Op dit moment doet zij promotieonderzoek naar de relatie tussen kaak- en hoofdpijnklachten en zij heeft inmiddels internationaal gepubliceerd.

Wij maken bij hoofdpijnklachten gebruik van de gecombineerde expertise die wij in huis hebben; bijvoorbeeld door het inschakelen van een manueel therapeut. Zo proberen we te komen tot de best mogelijke behandeling….één + één is vaak ‘drie’! 

Laatste berichten

Contact gegevens:

Baron de Coubertinlaan 31 B
2719 EN Zoetermeer
T: 079-3616246
F: 079-3620044

info@corpusactivum.nl
Fysiotherapie Corpus Activum Corpus Activum Facebook email Linked-in