Longrevalidatie

Longrevalidatie (revalidatie bij COPD en Astma)

 

Met Pascal Matla en Rene Massaar heeft Corpus Activum specifiek opgeleide fysiotherapeuten met een ruime ervaring in het revalideren van patiënten met COPD en Astma.
Het revalidatietraject is de afgelopen 2 jaar verder geprofessionaliseerd middels structurele samenwerking met een diëtiste, longverpleegkundige en diverse verwijzers (o.a. longartsen).

Voor wie?
Het longrevalidatietraject van Corpus Activum is opgesteld voor mensen die ten gevolge van bijv. COPD of Astma problemen ondervinden in het dagelijks functioneren. Deze problemen kunnen bestaan uit benauwdheid, verminderde conditie, verminderde spierkracht of problemen met het ophoesten van slijm.

Om het revalidatietraject optimaal te kunnen opstellen en om eventuele risico’s goed in kaart te brengen, vindt longrevalidatie plaats in overleg (en na verwijzing) door uw behandelend arts. Voor langdurige behandeling (bij zwaardere vormen van COPD) is een verwijzing van uw longarts noodzakelijk.

Werkwijze
Voordat u de revalidatie start, vindt allereerst een uitgebreide intake plaats. Hierbij worden onder andere uw medische gegevens en uw problemen in dagelijks functioneren in kaart gebracht. Daarnaast vinden er tests plaats om uw conditie en spierkracht te meten en worden diverse vragenlijsten gebruikt om uw niveau beter in kaart te brengen.

Indien er geen belemmerende factoren zijn, wordt het revalidatieprogramma met u opgesteld. De duur van het traject is in ieder geval 3 maanden, met 2 tot 3 revalidatietrainingen per week. Testen en meten nemen binnen dit traject een belangrijke plaats in; zowel voor, halverwege als aan het einde van het traject worden dezelfde tests als tijdens de intake uitgevoerd, tijdens de revalidatietrainingen worden het zuurstofgehalte, de zwaarte van de inspanning en hartfrequentie gemeten en geregistreerd.

Tijdens het traject zullen wij, uiteraard na overleg met u, uw huisarts of specialist op de hoogte brengen van uw voortgang.

Het traject is individueel, hoewel het (indien u dit prettig vindt) mogelijk is de revalidatietraining uit te voeren gelijktijdig met andere longpatiënten.

Verwijzing en vergoeding
Longrevalidatie vindt altijd plaats na verwijzing door uw specialist. Zwaardere vormen van COPD (of andere longaandoeningen) kunnen in aanmerking komen voor langdurige vergoeding; de behandeling van de mildere vormen wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Het is raadzaam vooraf uw polis te raadplegen i.v.m. vergoeding fysiotherapie. Bij vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Informatie en contact
Indien u verdere informatie wenst of, geheel vrijblijvend, onze praktijk wilt bezoeken, kunt u contact met ons opnemen.

Verdere informatie over longaandoeningen kunt u vinden op: www.longfonds.nl

Laatste berichten

Contact gegevens:

Baron de Coubertinlaan 31 B
2719 EN Zoetermeer
T: 079-3616246
F: 079-3620044

info@corpusactivum.nl
Fysiotherapie Corpus Activum Corpus Activum Facebook email Linked-in