Contact: 079-3616246 : Afspraak Maken

Informatie

Informatie voor Patiënten / Cliënten

Vergoeding door zorgverzekeraar
Fysiotherapie Corpus Activum heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Mocht u twijfelen of uw verzekeraar hier bij zit, verifieert u dit dan van tevoren.

Behandelingen met een niet-chronische indicatie worden voor personen van 18 jaar en ouder slechts vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste negen, en wanneer noodzakelijk tevens de volgende negen, behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandelingen die wel een chronische indicatie hebben, worden voor personen van 18 jaar en ouder pas vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen dient men derhalve zelf te betalen. Maar uiteraard kan men hier voor ook een aanvullende verzekering afsluiten.
Kinderen tot 18 jaar krijgen alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar en het aanvullende pakket. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om hiervoor de polis te raadplegen.
Fysiotherapie Corpus Activum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet vergoeden van uw behandelingen door uw verzekeraar.

* Chronische Indicatie: Aandoening die op de “Lijst Borst” genoemd staat als chronisch.

Afspraken
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd.
Niet nagekomen afspraken en afspraken die niet tijdig zijn afgezegd zullen wij genoodzaakt zijn om in rekening te brengen.
Afspraken op maandag dienen vóór 08:00 uur te worden afgezegd.
Het afzeggen van afspraken kan aan de balie, telefonisch, per fax en per e-mail info@corpusactivum.nl

Wijzigingen
Wij verzoeken u vriendelijk uw wijzigingen zoals adres, huisarts, verzekeringsmaatschappij, (aanvullende)verzekeringspolis en dergelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail aan ons door te geven.

Huisregels
– Het volgen van trainingen in de trainingsruimte is alleen toegestaan wanneer cliënt over schoon (sport)schoeisel beschikt.
– Wij verzoeken u dringend om een handdoek te gebruiken bij het gebruik van de apparatuur en om de apparatuur en hulpmiddelen na gebruik schoon achter te laten.
– U wordt verzocht om kleding, tassen en andere persoonlijke eigendommen in de kleedkamer achter te laten of deze te plaatsen in de daartoe bestemde lockers.
– In geval van verlies van een lockersleutel behoudt Corpus Activum zich het recht voor een nominaal bedrag in rekening te brengen.
– Eventuele door ons gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand door ons bewaard. U kunt hier naar vragen bij de receptie.
– Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in N.A.W.-gegevens e.d. tijdig aan ons door te geven, alsmede eventuele relevante wijzigingen in uw gezondheidssituatie.

Aansprakelijkheid
Corpus Activum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen, die binnen of buiten het centrum plaatsvinden.
Indien kinderen niet worden behandeld door een fysiotherapeut is het voor hen niet toegestaan om zonder begeleiding de oefenruimte te betreden. Dit in verband met hun eigen veiligheid en met die van de andere patiënten/cliënten.

Vragen / opmerkingen / info / klachten
Voor vragen, opmerkingen en informatie kunt u terecht bij de receptie of uw behandelend therapeut. Alle fysiotherapeuten van Corpus Activum zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
Bij de uitgang kunt u desgewenst ook anoniem een opmerking of klacht in de speciaal daarvoor bedoelde witte (ideeën)bus deponeren.

Openingstijden en bereikbaarheid
In principe kunnen afspraken fysiotherapie plaatsvinden op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 07:00 uur en 17:00 uur en op woensdag en donderdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur. In overleg kunnen fysiotherapeutische behandelingen ook plaatsvinden op maandag tot en met donderdag tussen 17:00 en 21:00.
Onze praktijk kent standaard wel ruimere openingstijden voor trainingen en sportactiviteiten.

Voor vragen over facturen en declaraties verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met onze debiteurenadministratie op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09:00 uur en 11:30 uur. Dit kan uiteraard ook per e-mail: info@corpusactivum.nl

Login

Laatste berichten

Adres gegevens:

Baron de Coubertinlaan 31 B
2719 EN Zoetermeer
T: 079-3616246
F: 079-3620044

info@corpusactivum.nl
Fysiotherapie Corpus Activum Corpus Activum Facebook email Linked-in

Disclaimer

Disclaimer voor www.corpusactivum.nl fysiotherapie praktijk corpus activum. lees meer