disclaimer

Disclaimer voor www.corpusactivum.nl

 

Fysiotherapie Praktijk Corpus Activum), hierna te noemen Corpus Activum, verleent u hierbij toegang tot www.corpusactivum.nl (“de Website”) en publiceert aldaar ter informatie teksten, afbeeldingen en andere content.
Corpus Activum behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen en toe te voegen, zonder daarover nadere mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden uitsluitend schriftelijk gesloten.

Corpus Activum spant zich in om de inhoud van de Website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het echter mogelijk dat inhoud niet volledig, dan wel niet juist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten zal geen overeenkomst tot stand komen. Voor de juiste prijzen en andere informatie kunt u altijd contact opnemen met de praktijk. Dit kan telefonisch 079-3616246 of via e-mail info@corpusactivum.nl  en op de praktijk.

 

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Corpus Activum oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig gepast ingrijpen. Neemt u  hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Op de Website zijn hyperlinks opgenomen die leiden naar websites of diensten van derden. Voor deze kan Corpus Activum nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de content van www.corpusactivum.nl liggen bij Corpus Activum en bij de gebruikers die inhoud geplaatst hebben en bij anderen (zowel personen als bedrijven) namens welke Corpus Activum content op de website heeft geplaatst.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Corpus Activum, dan wel de rechthebbende, behoudens en dan slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke content anders is aangegeven.
Overig:
De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Deze disclaimer is overigens initieel met gebruik van de ICT Recht-disclaimergenerator (https://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

 

 

Login

Laatste berichten

Adres gegevens:

Baron de Coubertinlaan 31 B
2719 EN Zoetermeer
T: 079-3616246
F: 079-3620044

info@corpusactivum.nl
Fysiotherapie Corpus Activum Corpus Activum Facebook email Linked-in