Corona-Virus

Beste client,

Het Coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. We zitten gedwongen thuis, werken thuis; ons hele dagelijkse patroon is veranderd. We kunnen niets meer doen dan ons aan de adviezen houden en hopen dat de situatie zo snel mogelijk verbetert.

Wij willen u met deze nieuwsbrief zo goed mogelijk informeren over de huidige situatie en wat dit voor onze consulten, behandeling en training betekent.

Fysiotherapie en Revalidatie

Gezien de laatste richtlijnen, zullen wij alleen nog geopend zijn voor behandeling en consulten per telefoon en E-health. Behandeling op de praktijk is alleen nog mogelijk op uitdrukkelijke verwijzing van de arts voor situaties waarin uitstel niet verantwoord is.

Wij proberen dit op de praktijk zo goed mogelijk op te vangen door goed bereikbaar te zijn en te blijven.

Onze fysiotherapeuten kunnen u per telefoon en online (e-health) begeleiden; uw voortgang bespreken, oefeningen geven en adviseren. Ook het chatten en videobellen met uw fysiotherapeut behoort tot de mogelijkheden. Deze consulten worden gezien de huidige situatie vergoed door de zorgverzekeraar. Zo maken we er samen het beste van!

Trainingen en lessen

Op dringend advies van de overheid vinden er geen trainingen en groepslessen voor abonnementhouders meer plaats op onze locatie. Uiteraard adviseren wij u zo goed mogelijk in beweging te blijven, maar wij kunnen u op afstand nog meer bieden!

Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk oefenschema, neem dan contact met ons op. Mandy en Benji zullen voor u persoonlijke schema’s op maat maken! Heeft u interesse, mail dan naar fysio@corpusactivum.nl met als onderwerp ‘Verzoek Trainingsschema’. Schrijf in uw mail de gewenste trainingsdoelen, dan maken Mandy en Benji er een mooi schema van!

Vooralsnog zijn de overheidsmaatregelen geldend tot 6 april en wij gaan er vanuit dat wij dan ook het abonnementsgeld kunnen factureren. Wij zullen de komende periode proberen tot een passende compensatie te komen voor de gemiste trainingen. Mocht de situatie niet in positieve zin veranderen zullen wij u uiteraard verder informeren.

Wij willen u hartelijk danken voor het getoonde begrip en de hartverwarmende reacties en wensen u alle goeds en gezondheid toe. Hopelijk zien wij elkaar weer snel op onze praktijk!

Houd ook onze website en facebookpagina in de gaten.

P.S. Als u op verschillende plekken in ons systeem staat, kan het zijn dat u deze email meerdere keren ontvangt, onze excuses daarvoor.

Laatste berichten

Contact gegevens:

Baron de Coubertinlaan 31 B
2719 EN Zoetermeer
T: 079-3616246
F: 079-3620044

info@corpusactivum.nl
Fysiotherapie Corpus Activum Corpus Activum Facebook email Linked-in